0

Studies met voeding

Zelfs zeer lage consumptie (1 glas per week tot 1 glas per dag) laat al een sterk beschermend effect zien. Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van prospectief onderzoek. Onderzochte groep:.184.956 personen. Alcohol toch niet zo gezond voor het hart. Alcohol: no cardio-protective benefit for overweight adults? Association of alcohol consumption with selected cardiovascular disease outcomes: a systematic review and meta-analysis. Onderzoek bij proefdieren voorspelt effecten bij mensen in minder dan 50 van de gevallen. Donderdag, 6 december 2012. Een gangbare gedachte is dat recepten veel belangrijke medische ontdekkingen uit de afgelopen eeuw gebaseerd zijn op onderzoek bij proefdieren. En dat effecten bij proefdieren geëxtrapoleerd kunnen worden naar effecten bij mensen. Dit lijkt echter niet helemaal waar te zijn. Resultaten bij proefdieren zijn vaak tegenstrijdig en afhankelijk van het type dier dat is gebruikt.

studies met voeding

Voeding en supplementen Archieven

Een type onderzoek darm dat - over het algemeen - wordt gezien als zeer betrouwbaar. Omdat resultaten uit dit type onderzoek zomaar van eten tafel worden geveegd, zou je mogen verwachten dat het voedingscentrum zelf komt met overtuigend bewijs dat linolzuur het risico op coronaire hartziekten juist zou verlagen. Dat gebeurt echter niet. Lage/matige consumptie van alcohol verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Ook bij mensen met overgewicht! Maandag, 10 december 2012. Vandaag meldden de media dat alcohol toch niet zo gezond zou zij voor het hart. Vooral voor mensen met overgewicht. Deze conclusie is gebaseerd op het resultaat uit 1 onderzoek bij slechts.603 deelnemers. De resultaten uit het onderzoek geven echter helemaal geen duidelijke aanwijzing dat het effect van alcohol afwijkt bij mensen met overgewicht. Een overzichtsartikel van 21 bestaande onderzoeken met bijna 1,2 miljoen deelnemers laat heel andere effecten zien: Matige consumptie van alcohol verlaagt het risico op overlijden aan hart- en vaatziekten met.

studies met voeding

linoleic acid ratio does not affect the serum lipoprotein profile in humans. Deel 1: Becel en het voedingscentrum maandag, 11 februari 2013. Deze week meldde het nos-nieuws dat Omega-6 mogelijk ongezond. Dat zou een vervelend gevolg kunnen hebben voor het gebruik van margarines/halvarines in ons land. Deze zijn namelijk rijk aan linolzuur, wat het voornaamste Omega-6 vetzuur in ons dieet. Het voedingscentrum haastte zich met een reactie dat halvarine met linolzuur prima op onze boterham kan. Het onderzoek waar de nos aan refereert, zou dus niet relevant zijn. Dit onderzoek is echter een overzichtsartikel van gerandomiseerd onderzoek.

Voeding tegen reuma - abc gezondheid

Supplementen voeding voor optimale prestatie

Eén van deze publicaties was een overzichtsartikel van bestaande onderzoeken. Hierin is echter niet gekeken wat de invloed van linolzuur is op het cholesterolgehalte. Er werd gekeken hoe het cholesterol verandert indien de inname van koolhydraten wordt verlaagd en tegelijkertijd de inname van linolzuur in combinatie met alfa-linoleenzuur stijgt. Om te "bewijzen" dat linolzuur en alfa-linoleenzuur een vergelijkbaar effect hebben, verwijst de efsa naar een 2e publicatie. Dit betreft een klein interventie onderzoekje waarin is gekeken of het cholesterol verandert bij een verandering in de inname van linolzuur en alfa-linoleenzuur. Uit dit onderzoekje blijkt echter dat alfa-linoleenzuur gunstig zou zijn voor het cholesterol, terwijl geen effect werd gevonden bij een verandering in de inname van linolzuur. In beide publicaties die de efsa gebruikt als onderbouwing staat nergens beschreven dat linolzuur daadwerkelijk gunstig was voor het cholesterol. Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gecontroleerd onderzoek. Bronnen: 1 efsa panel on dietetic Products, nutrition and Allergies (nda scientific Opinion on the substantiation of health claims related to linoleic acid and maintenance of normal osco blood cholesterol concentrations (ID 489) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) no 1924/2006 on request from the. Efsa journal 2009; laten 7(9 1276. 2 Mensink rp.

Toch wordt ons verteld dat we vooral moeten kiezen voor achterham, 30 kaas en avocado's op het brood. Pindakaas, hazelnootpasta en chocoladepasta zouden slechts bij uitzondering geconsumeerd moeten worden. Bronnen: 1 voedingsadviezen bij een verhoogd cholesterolgehalte. 2011, Stichting voedingscentrum Nederland, den haag. 2 Nederlands voedingsstoffenbestand (nevo). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. linolzuur en hart- en vaatziekten. Deel 2: geen duidelijk bewijs dat linolzuur gunstig is voor het cholesterol. Zondag, 17 februari 2013. De europese voedselveiligheidsautoriteit (efsa) heeft in 2009 een gezondheidsclaim over het effect van linolzuur positief beoordeeld. Zonder enige vorm van twijfel kon worden geconcludeerd dat linolzuur het cholesterolgehalte verlaagt. Het bewijs voor een dergelijk effect was geleverd door 2 wetenschappelijke publicaties.

Producten die we van het voedingscentrum echt niet mogen gebruiken. Naast de pindakaas en chocolade pasta zijn de vette soorten vleeswaren en kaassoorten beter voor het cholesterol dan de magere varianten. Het is daarom onbegrijpelijk dat ons Nederlandse adviesorgaan er voor kiest te adviseren juist de magere soorten vleeswaren en kaassoorten te gebruiken. Bronnen: 6 verschillende artikelen. Vette soorten broodbeleg bevatten ook onverzadigd vet. Het voedingscentrum raadt ons aan om 30 kaas en avocado's op het brood te doen. Tegelijkertijd wordt geadviseerd zo weinig mogelijk worst, rauwe ham, pindakaas, hazelnootpasta en chocoladepasta te gebruiken. De adviezen zijn gebaseerd op de hoeveelheden verzadigd vet in de producten en dienen ervoor te zorgen dat het cholesterol verbetert. Op basis van eenvoudige logica zijn deze adviezen echter onzinnig: 30 kaas en avocado's bevatten per standaard portie meer verzadigd vet dan worst, rauwe ham, pindakaas, hazelnootpasta en chocoladepasta. Buiten verzadigd vet bevatten voedingsmiddelen ook onverzadigd vet wat gunstig is voor het cholesterol. De verhoudingen verzadigd vet/ onverzadigd vet in pindakaas, hazelnootpasta en chocoladepasta zijn gunstiger dan in achterham en 30 kaas. Als gevolg hiervan zijn pindakaas, hazelnootpasta en chocoladepasta waarschijnlijk gunstiger voor het cholesterol dan achterham en 30 kaas.

Oncologen en voeding - het muntje wil nog steeds niet

Om een verhoogd triglyceriden gehalte te verlagen, geeft het voedingscentrum hetzelfde advies: kies magere soorten vleeswaren en kaas. Wederom wordt dit tegengesproken door de wetenschappelijke bronvermelding van het voedingscentrum. Deze laat duidelijk zien dat de triglyceriden gehaltes dalen naarmate je kiest voor meer vetten in je voeding. Zowel voor het cholesterol als voor de triglyceriden kun je dus beter kiezen voor pindakaas, chocolade pasta en volvette soorten vleeswaren kaas. Bronnen: 7 verschillende artikelen. Voedingscentrum: Het "juiste broodbeleg bij een verhoogd cholesterolgehalte". Chocolade pasta en pindakaas zijn beter voor uw cholesterol dan darm magere vleeswaren en kaassoorten. Zoals ik in deel 1 aangaf, zijn de adviezen die het voedingscentrum geeft om het cholesterol te verlagen niet logisch en waarschijnlijk onjuist. In deel 2 heb ik een feitelijke berekening gemaakt van effecten van verschillende soorten broodbeleg op het cholesterol. Hierbij heb ik rekening gehouden met het gegeven dat verschillende vetzuren ook daadwerkelijk voor verschillende effecten zorgen. Het resultaat zal voor velen verbazingwekkend zijn: volgens het voedingscentrum dienen we effecten op het cholesterol te beoordelen door naar de verhouding totaal/hdl-cholesterol te kijken. Soorten broodbeleg met het meest gunstige effect hebben op het cholesterol zijn dan pindakaas en chocolade pasta. studies met voeding

Opzet onderzoek: ecologisch onderzoek. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Disease and injury country estimates, 2008: by sex by country. reageren op mijn artikelen? Vanaf nu kunt u reageren op de artikelen die ik gluten schrijf. De artikelen op deze site zijn ook te lezen op mijn nieuwe voedingsblog: Link. Voedingscentrum: Het "juiste broodbeleg bij een verhoogd triglyceridengehalte". Alle vette soorten broodbeleg zijn gunstiger voor uw triglyceriden dan de magere varianten. Dinsdag, 20 augustus 2013. Zoals ik in deel 2 aangaf, zijn de adviezen die het voedingscentrum geeft om de verhouding totaal/hdl-cholesterol te verbeteren feitelijk onjuist. Volgens het voedingscentrum dienen we hiervoor magere soorten vleeswaren kaas of zoet beleg te gebruiken. Volgens de wetenschappelijke bronvermelding die het voedingscentrum zelf gebruikt, kun je beter pindakaas, chocolade pasta en volvette soorten vleeswaren kaas gebruiken om de verhouding totaal/hdl-cholesterol te verbeteren.

Voeding bij migraine: bestaat er een relatie?

Visolie bleek een gunstig effect te hebben op het hdl-cholesterol en de triglyceriden en tegelijkertijd een ongunstig effect te hebben op het ldl-cholesterol. Het gebruik van visolie is niet in verband gebracht met een gunstig effect op het crp (een maat voor laaggradige ontstekingsreacties nuchtere bloedglucoses en het HbA1c. Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. Effects of omega-3 fatty acids on serum markers of cardiovascular disease risk: a systematic review. paleo voeding: Is consumptie van tarwe een belangrijke oorzaak van onze welvaartsziekten? Zondag, mannen 2 februari 2014. Een belangrijke stroming binnen de huidige voedingswereld raadt ons af om brood en andere tarweproducten te eten. Het menselijk lichaam zou evolutionair niet zijn aangepast aan de consumptie van tarwe en gebruik ervan zou het risico op onze huidige welvaartsziekten (chronische ziekten) sterk verhogen. Als die theorie klopt, is het aannemelijk dat chronische ziekten beduidend minder vaak voorkomen in landen waar bijna geen tarwe wordt geconsumeerd dan in landen waar veel tarwe wordt geconsumeerd. In mijn analyse heb ik alle landen betrokken die daar beschikbare informatie over hadden 1,. De analyse laat zien dat chronische ziekten niet vaker voorkomen in landen waarin zeer veel tarwe wordt geconsumeerd (400-500 gram per dag) dan in landen waarin dagelijks niet meer dan een theelepel tarwe wordt gebruikt (4-5 gram per dag).

studies met voeding

Bron: 5 verschillende artikelen. Zie het complete stuk voor referenties. Omega-3 vetten en het cholesterol. Visolie laat het cholesterol niet dalen. Maandag, 17 februari 2014. Het gebruik van visolie smeersysteem wordt in verband gebracht met allerlei gunstige effecten op de online gezondheid. Het zou vooral gezond zijn voor het hart. Daarom wordt vaak aangenomen dat visolie dan wel een gunstig effect zal hebben op het cholesterol. Het meest "recente" literatuuroverzicht over dit onderwerp stamt al weer uit 2006. In het onderzoek keken wetenschappers naar bestaande onderzoeken over het effect van visolie op het cholesterol, de triglyceriden en enkele andere bloedwaarden.

Voeding en gezondheid - ahealthylife

Ziektelast door welvaartsziekten laag in landen met een mannen hoog inkomen. Behoort u tot die mensen die denken dat chronische ziekten vaker voorkomen in rijke landen? Ik was daar altijd van overtuigd. Chronische ziekten worden immers vaak welvaartsziekten genoemd. Ik heb voor 170 landen het inkomen per hoofd. Bevolking gelinkt aan de ziektelast door welvaartsziekten. Een hoog inkomen per hoofd. Bevolking is significant in verband te brengen met een lage ziektelast door welvaartsziekten. Dit effect bleef overeind nadat ik rekening hield met het mensen met obesitas in de verschillende landen. Opzet onderzoek: Ecologisch onderzoek.

Studies met voeding
Rated 4/5 based on 484 reviews
SHARE

studies met voeding Agady, Sun, May, 06, 2018

Visolie bleek een gunstig effect te hebben op het hdl-cholesterol en de triglyceriden en tegelijkertijd een ongunstig effect te hebben op het ldl-cholesterol. Het gebruik van visolie is niet in verband gebracht met een gunstig effect op het crp (een maat voor laaggradige ontstekingsreacties nuchtere bloedglucoses en het HbA1c. Opzet onderzoek: Literatuuroverzicht van gerandomiseerd onderzoek. Effects of omega-3 fatty acids on serum markers of cardiovascular disease risk: a systematic review. paleo voeding: Is consumptie van tarwe een belangrijke oorzaak van onze welvaartsziekten?

studies met voeding Kahyhy, Sun, May, 06, 2018

Het zou vooral gezond zijn voor het hart. Daarom wordt vaak aangenomen dat visolie dan wel een gunstig effect zal hebben op het cholesterol. Het meest "recente" literatuuroverzicht over dit onderwerp stamt al weer uit 2006. In het onderzoek keken wetenschappers naar bestaande onderzoeken over het effect van visolie op het cholesterol, de triglyceriden en enkele andere bloedwaarden.

studies met voeding Afizifi, Sun, May, 06, 2018

Omega-3 vetten en het cholesterol. Visolie laat het cholesterol niet dalen. Maandag, 17 februari 2014. Het gebruik van visolie wordt in verband gebracht met allerlei gunstige effecten op de gezondheid.

studies met voeding Syvuf, Sun, May, 06, 2018

Dit effect bleef overeind nadat ik rekening hield met het mensen met obesitas in de verschillende landen. Opzet onderzoek: Ecologisch onderzoek. Bron: 5 verschillende artikelen. Zie het complete stuk voor referenties.

studies met voeding Atiry, Sun, May, 06, 2018

Bevolking gelinkt aan de ziektelast door welvaartsziekten. Een hoog inkomen per hoofd. Bevolking is significant in verband te brengen met een lage ziektelast door welvaartsziekten.

studies met voeding Nugylato, Sun, May, 06, 2018

Ziektelast door welvaartsziekten laag in landen met een hoog inkomen. Behoort u tot die mensen die denken dat chronische ziekten vaker voorkomen in rijke landen? Ik was daar altijd van overtuigd. Chronische ziekten worden immers vaak welvaartsziekten genoemd. Ik heb voor 170 landen het inkomen per hoofd.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: